شماره تماس : ۰۲۱۶۵۷۲۱۴۰۷ - ۰۲۱۶۵۷۲۱۵۹۴

آدرس: شهرستان ملارد .روستای بیدگنه .خ رسالت .تقاطع مخابرات.جنب اریا ماشین پلاک ۱۰